قیمت میلگرد کاشان درب کارخانه در اکثر سایز ها بین 10 تا 20 تومان پایین ترو در بقیه سایز ها ثابت اعلام شد.

...

قیمت میلگرد اهواز درب کارخانه ثابت اعلام شد.

...

قیمت میلگرد کارخانه ظفربناب ثابت اعلام شد.

...

رینگ فولادی امروز شاهد معامله سبد میلگرد و تیرآهن بود. از میان عرضه ها دو سبد میلگرد ذوب آهن مورد استقبال قرار نگرفت.

...

قیمت تیر آهن های ذوب آهن در بنگاه تهران نسبت به روز گذشته ثابت اعلام شد.

...

قیمت میلگرد کارخانه نیشابور ثابت اعلام شد.

...

قیمت اکثر ورق های سیاه فولاد مبارکه در بنگاه تهران نسبت به روز گذشته ثابت اعلام شد به جز ورق 4 و 5 میل که 5 تومان افزایش قیمت و ورق 8 میل 5 تومان کاهش قیمت داشت.

...

به علت عدم موجودی ورق سیاه 2 میل روس در بندر انزلی قیمت اعلام نمی شود

...

قیمت میلگرد کارخانه سیرجان بدون تغییر اعلام شد.

...

قیمت نبشی و ناودانی ناب تبریز در بنگاه تهران و کارخانه ثابت اعلام شد

...

قیمت پروفیل 2 میل در برخی کارخانه ها ثابت و در بعضی 20 تومان پایین تر اعلام شد.

...

قیمت میلگرد کارخانه قزوین و توابع ثابت اعلام شد بجز 8 کلاف نوشهر که 40 تومان کاهش داشت.

...

افزایش 10 تومانی ورق سیاه 2 میل روس در انبار تهران .

...

قیمت میلگرد کاشان درب کارخانه ثابت اعلام شد.

...

قیمت نبشی و ناودانی ناب تبریز ثابت اعلام شد.

...
1234567