قیمت میلگرد نیشابور ثابت اعلام شد.

...

قیمت لوله و پروفیل 2 میل نسبت به روز گذشته ثابت اعلام شد.

...

قیمت میلگرد سیرجان ثابت اعلام شد.

...

تجار بندر انزلی فروش ورق سیاه 2 میل روس را تا پایان تعطیلات عید متوقف کردند.

...

قیمت میلگرد 6.5 کلاف ساده یزد در بنگاه تهران ثابت اعلام شد .

...

نبشی و ناودانی ناب تبریز در بنگاه تهران و کارخانه ثابت اعلام شد.

...

قیمت تیرهای ذوبی در بنگاه تهران ، نسبت به روز گذشته شاخه ای هزار تا 5 هزار تومان پایین تر اعلام شد.

...

قیمت میلگرد در بنگاه تهران ثابت اعلام شد.

...

قیمت میلگرد نیشابور با 3 تومان کاهش اعلام شد.

...

قیمت میلگرد ظفربناب ثابت اعلام شد.

...

قیمت ورق های فولاد مبارکه در انبار تهران ثابت اعلام می شود .

...

قیمت ورق سیاه 2 میل روس در انبار تهران نسبت به روز گذشته ثابت اعلام شد.

...

قیمت میلگرد در کارخانه قزوین نسبت به روز گذشته ثابت اعلام شد

...

قیمت لوله و پروفیل 2 میل نسبت به روز گذشته ثابت اعلام شد.

...

قیمت تیرهای ذوب آهن در بنگاه تهران ثابت اعلام شد.

...
1234567