قیمت نبشی ناب تبریز در کارخانه 20 تا 50 تومان کاهش و در بنگاه تهران با 20 تومان کاهش اعلام شد.

...

قیمت میلگرد کاشان درب کارخانه ثابت اعلام شد.

...

قیمت میلگرد سیرجان ثابت اعلام شد

...

قیمت تیر آهن ها در بنگاه تهران ، نسبت به روز گذشته ثابت اعلام شد.

...

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه در بنگاه تهران نسبت به رو زگذشته ثابت اعلام شد به جز ورق 2.5 میل و 5 میل که به ترتیب با 15 و 25 تومان کاهش قیمت مواجه شد.

...

قیمت میلگرد نیشابور ثابت اعلام شد.

...

قیمت میلگرد ظفربناب در سایز 8 و 10 با 5 تومان کاهش و مابقی سایزها ثابت اعلام شد.

...

قیمت پروفیل 2 میل در بعضی کارخانه ها ثابت و در برخی 5 تومان پایین تر اعلام شد.

...

قیمت میلگرد کارخانه قزوین و توابع با 5 تومان کاهش اعلام شد، بجز 8کلاف نوشهر که ثابت بود.

...

افزایش تولید فولاد خام در جهان

بازار فولاد جهانی مدتی است که با کاهش قیمت‌ها رو‌به‌رو شده که در کنار افزایش ماهیانه حجم تولید آن هم در روزهای سرد سال و زمان سنتی افزایش تقاضا می‌تواند دورنمای مبهمی را پیش روی بازار قرار دهد. با توجه به افزایش ماهیانه حجم تولید و ثبات نسبی آن به نسبت سال قبل در کنار کاهش قیمت تمام شده می‌توان انت ...

قیمت ورق سیاه 2 میل روس در بندر انزلی نسبت به دیروز 10 تومان افزایش پیدا کرد.

...

قیمت ورق سیاه 2 میل روس در بنگاه تهران نسبت به دیروز ثابت اعلام شد.

...

قیمت میلگرد سیرجان ثابت اعلام شد.

...

قیمت ناودانی ناب تبریز در کارخانه با 15 تا 20 تومان کاهش و در بنگاه تهران ثابت اعلام شد.

...

قیمت میلگرد بنگاه تهران در برخی از سایز ها 5 تا 10 تومان پایین تر اعلام شد.

...
1234567