قیمت میلگرد کارخانه کاشان ثابت اعلام می شود

...

قیمت تیر آهن ها در بنگاه تهران ، نسبت به روز پنجشنبه ثابت اعلام شد.

...

قیمت ورق های فولاد مبارکه در بنگاه تهران نسبت به روز پنجشنبه ثابت اعلام شد به جز ورق ۴ میل که ۱۰ تومان کاهش یافت.

...

قیمت میلگرد ۶٫۵ کلاف ساده یزد در بنگاه تهران ثابت اعلام شد.

...

قیمت برخی از سایزهای میلگرد در بنگاه تهران ۵ تومان پایین تر از روز پنجشنبه اعلام شد.

...

قیمت میلگرد ظفربناب ثابت اعلام شد.

...

قیمت میلگرد سیرجان ثابت اعلام شد.

...

قیمت میلگرد نیشابور ثابت اعلام شد.

...

قیمت ورق سیاه ۲ میل روس در بنگاه تهران نسبت به دیروز ۱۰ تومان کاهش یافت.

...

قیمت لوله و پروفیل ۲ میل نسبت به روز پنجشنبه ۵ تا ۱۵ تومان پایین تر اعلام شد

...

قیمت میلگرد کارخانه قزوین و توابع بدون تغییر اعلام شد

...

قیمت نبشی و ناودانی ناب تبریز در بنگاه تهران و کارخانه ثابت اعلام شد

...

قیمت ورق سیاه ۲ میل روس در بنگاه تهران نسبت به دیروز ۴۰ تومان افزایش یافت.

...

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه در بنگاه تهران نسبت به دیروز ثابت اعلام شد.

...

قیمت میلگرد نیشابور نسبت به دیروز ثابت اعلام شد.

...
1234567