قیمت پروفیل زد (z)

اطلاعات کاربردی : طول ۶ متر

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفارتفاع زد(cm)مشخصاتضخامت (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)واحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
118ورق فولاد مبارکه2306کیلوگرماصفهانتماس بگیرید نامشخص
218ورق فولاد مبارکه2.5386کیلوگرماصفهان249900 ۵۰۰
320ورق فولاد مبارکه2.5416کیلوگرماصفهان250100 ۵۰۰
422ورق فولاد مبارکه2.5436کیلوگرماصفهان250100 ۵۰۰
518ورق فولاد مبارکه3466کیلوگرماصفهان249900 ۵۰۰
620ورق فولاد مبارکه3496کیلوگرماصفهان250100 ۵۰۰
722ورق فولاد مبارکه3526کیلوگرماصفهان250100 ۵۰۰
ارتفاع زد(cm)مشخصاتضخامت (mm)واحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
18ورق فولاد مبارکه2کیلوگرماصفهانتماس بگیرید نامشخص
18ورق فولاد مبارکه2.5کیلوگرماصفهان249900 ۵۰۰
20ورق فولاد مبارکه2.5کیلوگرماصفهان250100 ۵۰۰
22ورق فولاد مبارکه2.5کیلوگرماصفهان250100 ۵۰۰
18ورق فولاد مبارکه3کیلوگرماصفهان249900 ۵۰۰
20ورق فولاد مبارکه3کیلوگرماصفهان250100 ۵۰۰
22ورق فولاد مبارکه3کیلوگرماصفهان250100 ۵۰۰

قیمت پروفیل درب و پنجره

اطلاعات کاربردی : طول ۶ متر

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفنوع پروفیلضخامت (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)واحدکارخانه-محل تحویلکد محصولقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1پروفیل لنگه دری214.86کیلوگرماصفهان508271900 ثابت
2پروفیل لنگه دری214.86کیلوگرمانبار/ اصفهان508274900 ثابت
3پروفیل سپری214.86کیلوگرماصفهان507271900 ثابت
4پروفیل سپری214.86کیلوگرمانبار/ اصفهان507274900 ثابت
5پروفیل چهارچوبی214.86کیلوگرمانبار/ اصفهان509274900 ثابت
6پروفیل چهارچوبی214.86کیلوگرماصفهان509271900 ثابت
7چهارچوب فلزی ساده2246.6کیلوگرماصفهان86.1271900 ثابت
8چهارچوب فلزی فرانسوی2266.6کیلوگرماصفهان86.11271900 ثابت
9چهارچوب فلزی فرانسوی2266.6کیلوگرمانبار/ اصفهان86.11274900 ثابت
10چهارچوب فلزی نگینی2306.6کیلوگرماصفهان_271900 ثابت
=
نوع پروفیلضخامت (mm)وزن شاخه (kg)کد محصولقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
پروفیل لنگه دری214.8508271900 ثابت
پروفیل لنگه دری214.8508274900 ثابت
پروفیل سپری214.8507271900 ثابت
پروفیل سپری214.8507274900 ثابت
پروفیل چهارچوبی214.8509274900 ثابت
پروفیل چهارچوبی214.8509271900 ثابت
چهارچوب فلزی ساده22486.1271900 ثابت
چهارچوب فلزی فرانسوی22686.11271900 ثابت
چهارچوب فلزی فرانسوی22686.11274900 ثابت
چهارچوب فلزی نگینی230_271900 ثابت