قیمت میلگرد ذوب آهن و نورد کرمان

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزحالتطول (m)واحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
114۱۴ الی ۱۴.۵شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن و نورد کرمان - کرمانتماس بگیرید نامشخص
216۱۸ الی ۱۸.۵شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن و نورد کرمان - کرمانتماس بگیرید نامشخص
31823شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن و نورد کرمان - کرمان130900 نامشخص
42028شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن و نورد کرمان - کرمان130900 نامشخص
52235شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن و نورد کرمان - کرمانتماس بگیرید نامشخص
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
14۱۴ الی ۱۴.۵تماس بگیرید نامشخص
16۱۸ الی ۱۸.۵تماس بگیرید نامشخص
1823130900 نامشخص
2028130900 نامشخص
2235تماس بگیرید نامشخص

قیمت میلگرد نیک صدرا طوس

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزطول (m)حالتواحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1107.512شاخه آجدارکیلوگرمصبا فولاد زاگرس - شهرکردتماس بگیرید نامشخص
2121112شاخه آجدارکیلوگرمصبا فولاد زاگرس - شهرکردتماس بگیرید نامشخص
3141512شاخه آجدارکیلوگرمصبا فولاد زاگرس - شهرکرد176900 ۸۰۰
41618.512شاخه آجدارکیلوگرمصبا فولاد زاگرس - شهرکرد176900 ۸۰۰
51823.512شاخه آجدارکیلوگرمصبا فولاد زاگرس - شهرکرد176900 ۸۰۰
6202912شاخه آجدارکیلوگرمصبا فولاد زاگرس - شهرکرد176900 ۸۰۰
72235.512شاخه آجدارکیلوگرمصبا فولاد زاگرس - شهرکرد176900 ۸۰۰
82545.512شاخه آجدارکیلوگرمصبا فولاد زاگرس - شهرکرد176900 ۸۰۰
92858.512شاخه آجدارکیلوگرمصبا فولاد زاگرس - شهرکردتماس بگیرید نامشخص
10327312شاخه آجدارکیلوگرمصبا فولاد زاگرس - شهرکردتماس بگیرید نامشخص
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1210.5156900 نامشخص
1413.92155300 نامشخص
1618155300 نامشخص
1822.92155300 نامشخص
2029.4155300 نامشخص
2234.56155300 نامشخص
2545.6155300 نامشخص
2857155300 نامشخص
3275تماس بگیرید نامشخص

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزطول (m)حالتواحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1107.412شاخه آجدارکیلوگرمفایکو (البرز ایرانیان) - ساریتماس بگیرید نامشخص
21210.612شاخه آجدارکیلوگرمفایکو (البرز ایرانیان) - ساریتماس بگیرید نامشخص
31414.512شاخه آجدارکیلوگرمفایکو (البرز ایرانیان) - ساری149900 ۱,۰۰۰
4161912شاخه آجدارکیلوگرمفایکو (البرز ایرانیان) - ساری149900 ۱,۰۰۰
5182412شاخه آجدارکیلوگرمفایکو (البرز ایرانیان) - ساری149900 ۱,۰۰۰
62029.512شاخه آجدارکیلوگرمفایکو (البرز ایرانیان) - ساری149900 ۱,۰۰۰
72235.812شاخه آجدارکیلوگرمفایکو (البرز ایرانیان) - ساری149900 ۱,۰۰۰
82546.212شاخه آجدارکیلوگرمفایکو (البرز ایرانیان) - ساری149900 ۱,۰۰۰
928_12شاخه آجدارکیلوگرمفایکو (البرز ایرانیان) - ساریتماس بگیرید نامشخص
10327512شاخه آجدارکیلوگرمفایکو (البرز ایرانیان) - ساریتماس بگیرید نامشخص
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
107.4تماس بگیرید نامشخص
1210.6تماس بگیرید نامشخص
1414.5149900 ۱,۰۰۰
1619149900 ۱,۰۰۰
1824149900 ۱,۰۰۰
2029.5149900 ۱,۰۰۰
2235.8149900 ۱,۰۰۰
2546.2149900 ۱,۰۰۰
28_تماس بگیرید نامشخص
3275تماس بگیرید نامشخص

قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزطول (m)حالتواحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
184.312شاخه آجدارکیلوگرمحسن رود (گیلان) - گیلان173900 ثابت
2106.912شاخه آجدارکیلوگرمحسن رود (گیلان) - گیلان171900 ثابت
3121012شاخه آجدارکیلوگرمحسن رود (گیلان) - گیلان170900 ثابت
41413.812شاخه آجدارکیلوگرمحسن رود (گیلان) - گیلان167400 ثابت
5161812شاخه آجدارکیلوگرمحسن رود (گیلان) - گیلان167400 ثابت
61822.512شاخه آجدارکیلوگرمحسن رود (گیلان) - گیلان167400 ثابت
7202812شاخه آجدارکیلوگرمحسن رود (گیلان) - گیلان167400 ثابت
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
84.3173900 ثابت
106.9171900 ثابت
1210170900 ثابت
1413.8167400 ثابت
1618167400 ثابت
1822.5167400 ثابت
2028167400 ثابت

قیمت میلگرد ذوب آهن

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزحالتطول (m)واحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
11211شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن - اصفهان173900 ۲,۵۰۰
21415شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن - اصفهان166400 ۲,۰۰۰
31620شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن - اصفهان166400 ۲,۰۰۰
41825شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن - اصفهان164900 ۵۰۰
52030شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن - اصفهان164900 ثابت
62237شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن - اصفهان162400 ۱,۵۰۰
72547شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن - اصفهان162400 ۱,۵۰۰
82857شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن - اصفهان163400 نامشخص
93275شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن - اصفهان162900 نامشخص
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1211173900 ۲,۵۰۰
1415166400 ۲,۰۰۰
1620166400 ۲,۰۰۰
1825164900 ۵۰۰
2030164900 ثابت
2237162400 ۱,۵۰۰
2547162400 ۱,۵۰۰
2857163400 نامشخص
3275162900 نامشخص

قیمت میلگرد پرشین فولاد

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزحالتطول (m)واحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1107.5شاخه آجدار12کیلوگرمپرشین فولاد - تاکستان (قزوین)167900ثابت
21211شاخه آجدار12کیلوگرمپرشین فولاد - تاکستان (قزوین)165900ثابت
31414شاخه آجدار12کیلوگرمپرشین فولاد - تاکستان (قزوین)164400ثابت
41618شاخه آجدار12کیلوگرمپرشین فولاد - تاکستان (قزوین)163900ثابت
51824شاخه آجدار12کیلوگرمپرشین فولاد - تاکستان (قزوین)163900ثابت
62029شاخه آجدار12کیلوگرمپرشین فولاد - تاکستان (قزوین)163900ثابت
72234شاخه آجدار12کیلوگرمپرشین فولاد - تاکستان (قزوین)163900ثابت
82545شاخه آجدار12کیلوگرمپرشین فولاد - تاکستان (قزوین)163900ثابت
92857شاخه آجدار12کیلوگرمپرشین فولاد - تاکستان (قزوین)164400ثابت
103274شاخه آجدار12کیلوگرمپرشین فولاد - تاکستان (قزوین)164400ثابت
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
107.5167900ثابت
1211165900ثابت
1414164400ثابت
1618163900ثابت
1824163900ثابت
2029163900ثابت
2234163900ثابت
2545163900ثابت
2857164400ثابت
3274164400ثابت

قیمت میلگرد هیربد زرندیه

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)محل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
184.74هیربد زرندیه - زرندیه (مرکزی)تماس بگیریدنامشخص
2107.39هیربد زرندیه - زرندیه (مرکزی)تماس بگیریدنامشخص
31210.65هیربد زرندیه - زرندیه (مرکزی)تماس بگیریدنامشخص
41414.52هیربد زرندیه - زرندیه (مرکزی)تماس بگیریدنامشخص
51618.96هیربد زرندیه - زرندیه (مرکزی)تماس بگیریدنامشخص
61823.4هیربد زرندیه - زرندیه (مرکزی)تماس بگیریدنامشخص
72028.92هیربد زرندیه - زرندیه (مرکزی)تماس بگیریدنامشخص
82235.76هیربد زرندیه - زرندیه (مرکزی)تماس بگیریدنامشخص
92546.2هیربد زرندیه - زرندیه (مرکزی)تماس بگیریدنامشخص
102546.2هیربد زرندیه - زرندیه (مرکزی)تماس بگیریدنامشخص
112857.96هیربد زرندیه - زرندیه (مرکزی)تماس بگیریدنامشخص
123275.72هیربد زرندیه - زرندیه (مرکزی)تماس بگیریدنامشخص
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
84.74تماس بگیریدنامشخص
107.39تماس بگیریدنامشخص
1210.65تماس بگیریدنامشخص
1414.52تماس بگیریدنامشخص
1618.96تماس بگیریدنامشخص
1823.4تماس بگیریدنامشخص
2028.92تماس بگیریدنامشخص
2235.76تماس بگیریدنامشخص
2546.2تماس بگیریدنامشخص
2546.2تماس بگیریدنامشخص
2857.96تماس بگیریدنامشخص
3275.72تماس بگیریدنامشخص

قیمت میلگرد روهینا دزفول

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)محل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
184.5روهینا دزفول - دزفولتماس بگیریدنامشخص
2107.5روهینا دزفول - دزفولتماس بگیریدنامشخص
31210.5روهینا دزفول - دزفولتماس بگیریدنامشخص
41414.5روهینا دزفول - دزفولتماس بگیریدنامشخص
51618.5روهینا دزفول - دزفولتماس بگیریدنامشخص
61823.5روهینا دزفول - دزفولتماس بگیریدنامشخص
72029روهینا دزفول - دزفولتماس بگیریدنامشخص
82235روهینا دزفول - دزفولتماس بگیریدنامشخص
92545روهینا دزفول - دزفولتماس بگیریدنامشخص
102857روهینا دزفول - دزفولتماس بگیریدنامشخص
113274روهینا دزفول - دزفولتماس بگیریدنامشخص
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
84.5تماس بگیریدنامشخص
107.5تماس بگیریدنامشخص
1210.5تماس بگیریدنامشخص
1414.5تماس بگیریدنامشخص
1618.5تماس بگیریدنامشخص
1823.5تماس بگیریدنامشخص
2029تماس بگیریدنامشخص
2235تماس بگیریدنامشخص
2545تماس بگیریدنامشخص
2857تماس بگیریدنامشخص
3274تماس بگیریدنامشخص

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزطول (m)حالتواحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1107.612شاخه آجدارکیلوگرمسرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد)تماس بگیرید نامشخص
21210.712شاخه آجدارکیلوگرمسرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد)تماس بگیرید نامشخص
31414.612شاخه آجدارکیلوگرمسرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد)163400 ثابت
4162012شاخه آجدارکیلوگرمسرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد)163400 ثابت
51824.512شاخه آجدارکیلوگرمسرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد)163400 ثابت
62029.512شاخه آجدارکیلوگرمسرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد)163400 ثابت
7223712شاخه آجدارکیلوگرمسرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد)163400 ثابت
8254712شاخه آجدارکیلوگرمسرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد)تماس بگیرید نامشخص
9285712شاخه آجدارکیلوگرمسرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد)تماس بگیرید نامشخص
10327512شاخه آجدارکیلوگرمسرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد)تماس بگیرید نامشخص
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
107.6تماس بگیرید نامشخص
1210.7تماس بگیرید نامشخص
1414.6163400 ثابت
1620163400 ثابت
1824.5163400 ثابت
2029.5163400 ثابت
2237163400 ثابت
2547تماس بگیرید نامشخص
2857تماس بگیرید نامشخص
3275تماس بگیرید نامشخص

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزحالتطول (m)واحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
184.7شاخه آجدار12کیلوگرمجهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان)تماس بگیرید نامشخص
284.7شاخه آجدار12کیلوگرمجهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان)تماس بگیرید نامشخص
3107.2شاخه آجدار12کیلوگرمجهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان)تماس بگیرید نامشخص
41210.4شاخه آجدار12کیلوگرمجهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان)164600 ۵۰۰
51414.2شاخه آجدار12کیلوگرمجهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان)163600 ۵۰۰
61618.7شاخه آجدار12کیلوگرمجهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان)163600 ۵۰۰
71823.5شاخه آجدار12کیلوگرمجهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان)161900 ۵۰۰
82028.9شاخه آجدار12کیلوگرمجهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان)161900 ۵۰۰
92234.6شاخه آجدار12کیلوگرمجهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان)161900 ۵۰۰
102545.1شاخه آجدار12کیلوگرمجهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان)161900 ۵۰۰
112856.4شاخه آجدار12کیلوگرمجهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان)161900 ۵۰۰
123273.5شاخه آجدار12کیلوگرمجهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان)161900 ۵۰۰
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
84.7تماس بگیرید نامشخص
84.7تماس بگیرید نامشخص
107.2تماس بگیرید نامشخص
1210.4164600 ۵۰۰
1414.2163600 ۵۰۰
1618.7163600 ۵۰۰
1823.5161900 ۵۰۰
2028.9161900 ۵۰۰
2234.6161900 ۵۰۰
2545.1161900 ۵۰۰
2856.4161900 ۵۰۰
3273.5161900 ۵۰۰

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزطول (m)حالتواحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
112912شاخه آجدارکیلوگرمجهان فولاد غرب - کرمانشاه166900 ۵,۰۰۰
214۱۳.۵ الی ۱۴12شاخه آجدارکیلوگرمجهان فولاد غرب - کرمانشاه166900 ۵,۰۰۰
31616.312شاخه آجدارکیلوگرمجهان فولاد غرب - کرمانشاه166900 ۵,۰۰۰
4182212شاخه آجدارکیلوگرمجهان فولاد غرب - کرمانشاه166900 ۵,۰۰۰
5202712شاخه آجدارکیلوگرمجهان فولاد غرب - کرمانشاه166900 ۵,۰۰۰
6223312شاخه آجدارکیلوگرمجهان فولاد غرب - کرمانشاه166900 ۵,۰۰۰
7254312شاخه آجدارکیلوگرمجهان فولاد غرب - کرمانشاه166900 ۵,۰۰۰
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
129169900 ثابت
14۱۳.۵ الی ۱۴169900 ثابت
1616.3169900 ثابت
1822169900 ثابت
2027169900 ثابت
2233169900 ثابت
2543169900 ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب

قیمت میلگرد شاهین بناب

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزحالتطول (m)واحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
184.55شاخه آجدار12کیلوگرمشاهین بناب - بناب (آذربایجان شرقی)174900 ثابت
284.55شاخه آجدار12کیلوگرمشاهین بناب - بناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید نامشخص
3107.19شاخه آجدار12کیلوگرمشاهین بناب - بناب (آذربایجان شرقی)171900 ثابت
4107.19شاخه آجدار12کیلوگرمشاهین بناب - بناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید نامشخص
51210.37شاخه آجدار12کیلوگرمشاهین بناب - بناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید نامشخص
61210.37شاخه آجدار12کیلوگرمشاهین بناب - بناب (آذربایجان شرقی)171900 ثابت
71414.12شاخه آجدار12کیلوگرمشاهین بناب - بناب (آذربایجان شرقی)168900 ثابت
81618.53شاخه آجدار12کیلوگرمشاهین بناب - بناب (آذربایجان شرقی)168900 ثابت
91823.46شاخه آجدار12کیلوگرمشاهین بناب - بناب (آذربایجان شرقی)168900 ثابت
102028.98شاخه آجدار12کیلوگرمشاهین بناب - بناب (آذربایجان شرقی)168900 ثابت
112234.96شاخه آجدار12کیلوگرمشاهین بناب - بناب (آذربایجان شرقی)168900 ثابت
122545.16شاخه آجدار12کیلوگرمشاهین بناب - بناب (آذربایجان شرقی)168900 ثابت
132856.66شاخه آجدار12کیلوگرمشاهین بناب - بناب (آذربایجان شرقی)168900 ثابت
143274.2شاخه آجدار12کیلوگرمشاهین بناب - بناب (آذربایجان شرقی)168900 ثابت
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
84.55174900 ثابت
84.55تماس بگیرید نامشخص
107.19171900 ثابت
107.19تماس بگیرید نامشخص
1210.37تماس بگیرید نامشخص
1210.37171900 ثابت
1414.12168900 ثابت
1618.53168900 ثابت
1823.46168900 ثابت
2028.98168900 ثابت
2234.96168900 ثابت
2545.16168900 ثابت
2856.66168900 ثابت
3274.2168900 ثابت

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزطول (m)حالتواحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
18_12شاخه آجدارکیلوگرمکیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان)171900ثابت
210_12شاخه آجدارکیلوگرمکیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان)164900ثابت
310_12شاخه آجدارکیلوگرمکیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان)164900ثابت
412_12شاخه آجدارکیلوگرمکیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان)تماس بگیرید نامشخص
512_12شاخه آجدارکیلوگرمکیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان)تماس بگیرید نامشخص
614_12شاخه آجدارکیلوگرمکیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان)162900ثابت
716_12شاخه آجدارکیلوگرمکیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان)162900ثابت
818_12شاخه آجدارکیلوگرمکیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان)162900ثابت
920_12شاخه آجدارکیلوگرمکیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان)162900ثابت
1022_12شاخه آجدارکیلوگرمکیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان)162900ثابت
1125_12شاخه آجدارکیلوگرمکیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان)162900ثابت
1228_12شاخه آجدارکیلوگرمکیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان)162900ثابت
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
8_171900ثابت
10_164900ثابت
10_164900ثابت
12_تماس بگیرید نامشخص
12_تماس بگیرید نامشخص
14_162900ثابت
16_162900ثابت
18_162900ثابت
20_162900ثابت
22_162900ثابت
25_162900ثابت
28_162900ثابت

قیمت میلگرد درپاد تبریز

قیمت میلگرد درپاد تبریز

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزطول (m)حالتواحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
184.512شاخه آجدارکیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)172400 ثابت
284.512شاخه آجدارکیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)176400 ثابت
310712شاخه آجدارکیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)170400 ثابت
410712شاخه آجدارکیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)174400 ثابت
5121012شاخه آجدارکیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)170400 ثابت
6141312شاخه آجدارکیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)168400 ثابت
71618.512شاخه آجدارکیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)168400 ثابت
8182312شاخه آجدارکیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)168400 ثابت
92028.512شاخه آجدارکیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)168400 ثابت
102234.512شاخه آجدارکیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)168400 ثابت
112544.512شاخه آجدارکیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)168400 ثابت
122856.512شاخه آجدارکیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)168400 ثابت
13327412شاخه آجدارکیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)168400 ثابت
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
84.5172400 ثابت
84.5176400 ثابت
107170400 ثابت
107174400 ثابت
1210170400 ثابت
1413168400 ثابت
1618.5168400 ثابت
1823168400 ثابت
2028.5168400 ثابت
2234.5168400 ثابت
2544.5168400 ثابت
2856.5168400 ثابت
3274168400 ثابت

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزطول (m)حالتواحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
184.512شاخه آجدارکیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)172400 ثابت
284.512شاخه آجدارکیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)176400 ثابت
310712شاخه آجدارکیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)170400 ثابت
410712شاخه آجدارکیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)174400 ثابت
5121012شاخه آجدارکیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)170400 ثابت
6141312شاخه آجدارکیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)168400 ثابت
71618.512شاخه آجدارکیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)168400 ثابت
8182312شاخه آجدارکیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)168400 ثابت
92028.512شاخه آجدارکیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)168400 ثابت
102234.512شاخه آجدارکیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)168400 ثابت
112544.512شاخه آجدارکیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)168400 ثابت
122856.512شاخه آجدارکیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)168400 ثابت
13327412شاخه آجدارکیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)168400 ثابت
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
84.5172400 ثابت
84.5176400 ثابت
107170400 ثابت
107174400 ثابت
1210170400 ثابت
1413168400 ثابت
1618.5168400 ثابت
1823168400 ثابت
2028.5168400 ثابت
2234.5168400 ثابت
2544.5168400 ثابت
2856.5168400 ثابت
3274168400 ثابت

قیمت میلگرد آریا ذوب

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزحالتطول (m)واحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
18-آجدار12کیلوگرمآریا ذوب - اشتهارد (البرز)169900 ۲,۰۰۰
28-آجدار12کیلوگرمآریا ذوب - اشتهارد (البرز)تماس بگیرید نامشخص
3107شاخه آجدار12کیلوگرمآریا ذوب - اشتهارد (البرز)164900 ۲,۰۰۰
41211شاخه آجدار12کیلوگرمآریا ذوب - اشتهارد (البرز)164900 ۲,۰۰۰
51413.5شاخه آجدار12کیلوگرمآریا ذوب - اشتهارد (البرز)161900 ۲,۰۰۰
61619.5شاخه آجدار12کیلوگرمآریا ذوب - اشتهارد (البرز)161900 ۲,۰۰۰
71823.5شاخه آجدار12کیلوگرمآریا ذوب - اشتهارد (البرز)161900 ۲,۰۰۰
82029شاخه آجدار12کیلوگرمآریا ذوب - اشتهارد (البرز)161900 ۲,۰۰۰
92234.2شاخه آجدار12کیلوگرمآریا ذوب - اشتهارد (البرز)161900 ۲,۰۰۰
102544.2شاخه آجدار12کیلوگرمآریا ذوب - اشتهارد (البرز)161900 ۲,۰۰۰
1128-آجدار12کیلوگرمآریا ذوب - اشتهارد (البرز)163900 ۲,۰۰۰
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
8-169900 ۲,۰۰۰
8-تماس بگیرید نامشخص
107164900 ۲,۰۰۰
1211164900 ۲,۰۰۰
1413.5161900 ۲,۰۰۰
1619.5161900 ۲,۰۰۰
1823.5161900 ۲,۰۰۰
2029161900 ۲,۰۰۰
2234.2161900 ۲,۰۰۰
2544.2161900 ۲,۰۰۰
28-163900 ۲,۰۰۰

قیمت میلگرد گلستان

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزطول (m)حالتواحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
18۴.۳۰۰ الی ۴.۵۰۰12شاخه آجدارکیلوگرمگلستان - مینودشت (گلستان)تماس بگیرید نامشخص
210۶.۵۰۰ الی ۶.۹۰۰12شاخه آجدارکیلوگرمگلستان - مینودشت (گلستان)تماس بگیرید نامشخص
3121012شاخه آجدارکیلوگرمگلستان - مینودشت (گلستان)188900 ثابت
414۱۳.۶۰۰ الی ۱۳.۸۰۰12شاخه آجدارکیلوگرمگلستان - مینودشت (گلستان)185900 ثابت
516۱۸ الی ۱۸.۲۰۰12شاخه آجدارکیلوگرمگلستان - مینودشت (گلستان)تماس بگیرید نامشخص
618۲۲.۷۰۰ الی ۲۲.۹۰۰12شاخه آجدارکیلوگرمگلستان - مینودشت (گلستان)تماس بگیرید نامشخص
720۲۸ الی ۲۹12شاخه آجدارکیلوگرمگلستان - مینودشت (گلستان)183900 ثابت
822۳۳.۹۰۰ الی ۳۷.۴۰۰12شاخه آجدارکیلوگرمگلستان - مینودشت (گلستان)183900 ثابت
925۴۴.۳۰۰ الی ۴۵12شاخه آجدارکیلوگرمگلستان - مینودشت (گلستان)183900 ثابت
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
8۴.۳۰۰ الی ۴.۵۰۰تماس بگیرید نامشخص
10۶.۵۰۰ الی ۶.۹۰۰تماس بگیرید نامشخص
1210188900 ثابت
14۱۳.۶۰۰ الی ۱۳.۸۰۰185900 ثابت
16۱۸ الی ۱۸.۲۰۰تماس بگیرید نامشخص
18۲۲.۷۰۰ الی ۲۲.۹۰۰تماس بگیرید نامشخص
20۲۸ الی ۲۹183900 ثابت
22۳۳.۹۰۰ الی ۳۷.۴۰۰183900 ثابت
25۴۴.۳۰۰ الی ۴۵183900 ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزطول (m)حالتواحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
184.812شاخه آجدارکیلوگرمسپهر ایرانیان - تهران174900 ثابت
28_12شاخه آجدارکیلوگرمسپهر ایرانیان - تهرانتماس بگیرید نامشخص
310_12شاخه آجدارکیلوگرمسپهر ایرانیان - تهران168400 ثابت
410_12شاخه آجدارکیلوگرمسپهر ایرانیان - تهرانتماس بگیرید نامشخص
512_12شاخه آجدارکیلوگرمسپهر ایرانیان - تهران168400 ثابت
612_12شاخه آجدارکیلوگرمسپهر ایرانیان - تهرانتماس بگیرید نامشخص
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
84.8174900 ثابت
8_تماس بگیرید نامشخص
10_168400 ثابت
10_تماس بگیرید نامشخص
12_168400 ثابت
12_تماس بگیرید نامشخص

قیمت میلگرد راد همدان

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزطول (m)حالتواحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
18۴.۲۰۰ الی ۴.۳۰۰12شاخه آجدارکیلوگرمراد همدان - همدان179850 ۱,۰۰۰
210۶.۲۰۰ الی ۶.۳۰۰12شاخه آجدارکیلوگرمراد همدان - همدان176350 ۱,۰۰۰
3129.512شاخه آجدارکیلوگرمراد همدان - همدان173850 ۱,۰۰۰
41413.512شاخه آجدارکیلوگرمراد همدان - همدان172850 ۱,۰۰۰
51617.512شاخه آجدارکیلوگرمراد همدان - همدان172850 ۱,۰۰۰
61821.512شاخه آجدارکیلوگرمراد همدان - همدان172850 ۱,۰۰۰
7202712شاخه آجدارکیلوگرمراد همدان - همدان172850 ۱,۰۰۰
8223112شاخه آجدارکیلوگرمراد همدان - همدان172850 ۱,۰۰۰
9254212شاخه آجدارکیلوگرمراد همدان - همدان173350 ۱,۰۰۰
10285512شاخه آجدارکیلوگرمراد همدان - همدان173350 ۱,۰۰۰
1132_12شاخه آجدارکیلوگرمراد همدان - همدان174850 ۱,۰۰۰
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
8۴.۲۰۰ الی ۴.۳۰۰179850 ۱,۰۰۰
10۶.۲۰۰ الی ۶.۳۰۰176350 ۱,۰۰۰
129.5173850 ۱,۰۰۰
1413.5172850 ۱,۰۰۰
1617.5172850 ۱,۰۰۰
1821.5172850 ۱,۰۰۰
2027172850 ۱,۰۰۰
2231172850 ۱,۰۰۰
2542173350 ۱,۰۰۰
2855173350 ۱,۰۰۰
32_174850 ۱,۰۰۰

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزطول (m)حالتواحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
184.712شاخه آجدارکیلوگرمجهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان)تماس بگیرید نامشخص
284.712شاخه آجدارکیلوگرمجهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان)تماس بگیرید نامشخص
3107.212شاخه آجدارکیلوگرمجهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان)تماس بگیرید نامشخص
41210.412شاخه آجدارکیلوگرمجهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان)165100 ۵۰۰
51414.212شاخه آجدارکیلوگرمجهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان)164100 ۵۰۰
61618.712شاخه آجدارکیلوگرمجهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان)164100 ۵۰۰
71823.512شاخه آجدارکیلوگرمجهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان)162400 ۵۰۰
82028.912شاخه آجدارکیلوگرمجهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان)162400 ۵۰۰
92234.612شاخه آجدارکیلوگرمجهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان)162400 ۵۰۰
102545.112شاخه آجدارکیلوگرمجهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان)162400 ۵۰۰
112856.412شاخه آجدارکیلوگرمجهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان)162400 ۵۰۰
123273.512شاخه آجدارکیلوگرمجهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان)162400 ۵۰۰
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
84173900 ۱,۰۰۰
106172900 ۱,۰۰۰
12_تماس بگیرید نامشخص
12۸.۵ الی ۹172900 ۱,۰۰۰
14_تماس بگیرید نامشخص
14۱۱.۵ الی ۱۲170900 ۱,۰۰۰
16_170900 ۱,۰۰۰
16۱۵.۵ الی ۱۶170900 ۱,۰۰۰
18۲۰.۵ الی ۲۱170900 ۱,۰۰۰
20۲۳ الی ۲۳.۵170900 ۱,۰۰۰
22_170900 ۱,۰۰۰
25_170900 ۱,۰۰۰

قیمت میلگرد سیادن ابهر

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزطول (m)حالتواحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
185.512شاخه آجدارکیلوگرمسیادن ابهر - ابهر (زنجان)167400 ۵۰۰
2107.4412شاخه آجدارکیلوگرمسیادن ابهر - ابهر (زنجان)163900 ۵۰۰
31210.6812شاخه آجدارکیلوگرمسیادن ابهر - ابهر (زنجان)163900 ۵۰۰
4107.4412شاخه آجدارکیلوگرمسیادن ابهر - ابهر (زنجان)167400 ۵۰۰
51210.6812شاخه آجدارکیلوگرمسیادن ابهر - ابهر (زنجان)167400 ۵۰۰
61414.512شاخه آجدارکیلوگرمسیادن ابهر - ابهر (زنجان)161900 ۵۰۰
71618.912شاخه آجدارکیلوگرمسیادن ابهر - ابهر (زنجان)161900 ۵۰۰
81823.912شاخه آجدارکیلوگرمسیادن ابهر - ابهر (زنجان)161900 ۵۰۰
92029.612شاخه آجدارکیلوگرمسیادن ابهر - ابهر (زنجان)161900 ۵۰۰
102235.6412شاخه آجدارکیلوگرمسیادن ابهر - ابهر (زنجان)161900 ۵۰۰
11284512شاخه آجدارکیلوگرمسیادن ابهر - ابهر (زنجان)161900 ۵۰۰
122545.612شاخه آجدارکیلوگرمسیادن ابهر - ابهر (زنجان)161900 ۵۰۰
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
85.5167400 ۵۰۰
107.44163900 ۵۰۰
1210.68163900 ۵۰۰
107.44167400 ۵۰۰
1210.68167400 ۵۰۰
1414.5161900 ۵۰۰
1618.9161900 ۵۰۰
1823.9161900 ۵۰۰
2029.6161900 ۵۰۰
2235.64161900 ۵۰۰
2845161900 ۵۰۰
2545.6161900 ۵۰۰

قیمت میلگرد نورد گرم سمنان

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزحالتطول (m)واحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
184.598شاخه آجدار12کیلوگرمنورد گرم سمنان - سمنان175900 ثابت
2107.188شاخه آجدار12کیلوگرمنورد گرم سمنان - سمنان167900 ثابت
31210.248شاخه آجدار12کیلوگرمنورد گرم سمنان - سمنان166900 ثابت
41414.28شاخه آجدار12کیلوگرمنورد گرم سمنان - سمنانتماس بگیرید نامشخص
51618.252شاخه آجدار12کیلوگرمنورد گرم سمنان - سمنانتماس بگیرید نامشخص
61823.4شاخه آجدار12کیلوگرمنورد گرم سمنان - سمنانتماس بگیرید نامشخص
72028.392شاخه آجدار12کیلوگرمنورد گرم سمنان - سمنانتماس بگیرید نامشخص
82234.212شاخه آجدار12کیلوگرمنورد گرم سمنان - سمنانتماس بگیرید نامشخص
92544.592شاخه آجدار12کیلوگرمنورد گرم سمنان - سمنانتماس بگیرید نامشخص
1028_شاخه آجدار12کیلوگرمنورد گرم سمنان - سمنانتماس بگیرید نامشخص
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
84.598175900 ثابت
107.188167900 ثابت
1210.248166900 ثابت
1414.28تماس بگیرید نامشخص
1618.252تماس بگیرید نامشخص
1823.4تماس بگیرید نامشخص
2028.392تماس بگیرید نامشخص
2234.212تماس بگیرید نامشخص
2544.592تماس بگیرید نامشخص
28_تماس بگیرید نامشخص

قیمت میلگرد شاهرود

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزطول (m)حالتواحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1107.212شاخه آجدارکیلوگرمشاهرود - شاهرود (سمنان)155900 ۲,۰۰۰
2121112شاخه آجدارکیلوگرمشاهرود - شاهرود (سمنان)154900 ۲,۰۰۰
3141512شاخه آجدارکیلوگرمشاهرود - شاهرود (سمنان)153900 ۲,۰۰۰
4162012شاخه آجدارکیلوگرمشاهرود - شاهرود (سمنان)153900 ۲,۰۰۰
5182512شاخه آجدارکیلوگرمشاهرود - شاهرود (سمنان)153900 ۲,۰۰۰
6203012شاخه آجدارکیلوگرمشاهرود - شاهرود (سمنان)153900 ۲,۰۰۰
7223712شاخه آجدارکیلوگرمشاهرود - شاهرود (سمنان)تماس بگیرید نامشخص
8254812شاخه آجدارکیلوگرمشاهرود - شاهرود (سمنان)تماس بگیرید نامشخص
9285812شاخه آجدارکیلوگرمشاهرود - شاهرود (سمنان)تماس بگیرید نامشخص
10327512شاخه آجدارکیلوگرمشاهرود - شاهرود (سمنان)تماس بگیرید نامشخص
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
107.2155900 ۲,۰۰۰
1211154900 ۲,۰۰۰
1415153900 ۲,۰۰۰
1620153900 ۲,۰۰۰
1825153900 ۲,۰۰۰
2030153900 ۲,۰۰۰
2237تماس بگیرید نامشخص
2548تماس بگیرید نامشخص
2858تماس بگیرید نامشخص
3275تماس بگیرید نامشخص

قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزطول (m)حالتواحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
110812شاخه آجدارکیلوگرممیانه - میانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید نامشخص
2121112شاخه آجدارکیلوگرممیانه - میانه (آذربایجان شرقی)162400 ثابت
3141512شاخه آجدارکیلوگرممیانه - میانه (آذربایجان شرقی)162400 ثابت
4162012شاخه آجدارکیلوگرممیانه - میانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید نامشخص
5182512شاخه آجدارکیلوگرممیانه - میانه (آذربایجان شرقی)162400 ثابت
6203012شاخه آجدارکیلوگرممیانه - میانه (آذربایجان شرقی)162400 ثابت
7223712شاخه آجدارکیلوگرممیانه - میانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید نامشخص
8254712شاخه آجدارکیلوگرممیانه - میانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید نامشخص
9285812شاخه آجدارکیلوگرممیانه - میانه (آذربایجان شرقی)162500 ثابت
10327512شاخه آجدارکیلوگرممیانه - میانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید نامشخص
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
108تماس بگیرید نامشخص
1211162400 ثابت
1415162400 ثابت
1620تماس بگیرید نامشخص
1825162400 ثابت
2030162400 ثابت
2237تماس بگیرید نامشخص
2547تماس بگیرید نامشخص
2858162500 ثابت
3275تماس بگیرید نامشخص

قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزطول (m)حالتواحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
110_12شاخه آجدارکیلوگرمنیشابور (فولاد خراسان) - نیشابورتماس بگیرید نامشخص
21210.65612شاخه آجدارکیلوگرمنیشابور (فولاد خراسان) - نیشابورتماس بگیرید نامشخص
31414.5212شاخه آجدارکیلوگرمنیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور163400ثابت
41618.9612شاخه آجدارکیلوگرمنیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور163400ثابت
5182412شاخه آجدارکیلوگرمنیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور163400ثابت
62029.6412شاخه آجدارکیلوگرمنیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور163400ثابت
72235.7612شاخه آجدارکیلوگرمنیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور163400ثابت
82546.212شاخه آجدارکیلوگرمنیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور163400ثابت
92857.9612شاخه آجدارکیلوگرمنیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور163400ثابت
103275.7212شاخه آجدارکیلوگرمنیشابور (فولاد خراسان) - نیشابورتماس بگیرید نامشخص
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
10_تماس بگیرید نامشخص
1210.656تماس بگیرید نامشخص
1414.52163400ثابت
1618.96163400ثابت
1824163400ثابت
2029.64163400ثابت
2235.76163400ثابت
2546.2163400ثابت
2857.96163400ثابت
3275.72تماس بگیرید نامشخص

قیمت میلگرد ذوب آهن مهیار اردبیل

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزطول (m)حالتواحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
18_12شاخه آجدارکیلوگرمذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیلتماس بگیرید نامشخص
28_12شاخه آجدارکیلوگرمذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیلتماس بگیرید نامشخص
3107.512شاخه آجدارکیلوگرمذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل168400ثابت
4107.512شاخه آجدارکیلوگرمذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل170900ثابت
512912شاخه آجدارکیلوگرمذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل167400ثابت
612912شاخه آجدارکیلوگرمذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل167900ثابت
71413.512شاخه آجدارکیلوگرمذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل165900ثابت
81618.512شاخه آجدارکیلوگرمذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل165900ثابت
918_12شاخه آجدارکیلوگرمذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل165900ثابت
1020_12شاخه آجدارکیلوگرمذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل165900ثابت
1122_12شاخه آجدارکیلوگرمذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل165900ثابت
1225_12شاخه آجدارکیلوگرمذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل165900ثابت
1328_12شاخه آجدارکیلوگرمذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل165900ثابت
1432_12شاخه آجدارکیلوگرمذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل165900ثابت
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
8_تماس بگیرید نامشخص
8_تماس بگیرید نامشخص
107.5168400ثابت
107.5170900ثابت
129167400ثابت
129167900ثابت
1413.5165900ثابت
1618.5165900ثابت
18_165900ثابت
20_165900ثابت
22_165900ثابت
25_165900ثابت
28_165900ثابت
32_165900ثابت

قیمت میلگرد ظفر بناب

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزحالتطول (m)واحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
184شاخه آجدار12کیلوگرمظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)174900 ثابت
2106.5شاخه آجدار12کیلوگرمظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)172400 ثابت
31210شاخه آجدار12کیلوگرمظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)172400 ثابت
41413.5شاخه آجدار12کیلوگرمظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)169400 ثابت
51618شاخه آجدار12کیلوگرمظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)169400 ثابت
61822.5شاخه آجدار12کیلوگرمظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)169400 ثابت
72028شاخه آجدار12کیلوگرمظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)169400 ثابت
82233.5شاخه آجدار12کیلوگرمظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)169400 ثابت
92544شاخه آجدار12کیلوگرمظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)169400 ثابت
102855شاخه آجدار12کیلوگرمظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید نامشخص
1132_شاخه آجدار12کیلوگرمظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید نامشخص
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
84174900 ثابت
106.5172400 ثابت
1210172400 ثابت
1413.5169400 ثابت
1618169400 ثابت
1822.5169400 ثابت
2028169400 ثابت
2233.5169400 ثابت
2544169400 ثابت
2855تماس بگیرید نامشخص
32_تماس بگیرید نامشخص

قیمت میلگرد فولاد معراج البرز گلستان

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزحالتطول (m)واحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
112-شاخه آجدار12کیلوگرمفولاد معراج البرز گلستان - گلستان144900 نامشخص
21413.8شاخه آجدار12کیلوگرمفولاد معراج البرز گلستان - گلستان144900 نامشخص
31618شاخه آجدار12کیلوگرمفولاد معراج البرز گلستان - گلستان144900 نامشخص
41824شاخه آجدار12کیلوگرمفولاد معراج البرز گلستان - گلستان144900 نامشخص
52027شاخه آجدار12کیلوگرمفولاد معراج البرز گلستان - گلستان144900 نامشخص
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
12-144900 نامشخص
1413.8144900 نامشخص
1618144900 نامشخص
1824144900 نامشخص
2027144900 نامشخص

قیمت میلگرد پارس آرمان

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزحالتواحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
18۴.۸ الی ۵شاخه آجدارکیلوگرمپارس آرمان - تاکستان (قزوین)164900 ۱,۵۰۰
210۷ الی ۷.۲شاخه آجدارکیلوگرمپارس آرمان - تاکستان (قزوین)161400 ۳,۰۰۰
312۹.۵ الی ۹.۸شاخه آجدارکیلوگرمپارس آرمان - تاکستان (قزوین)161400 ۳,۰۰۰
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
8۴.۸ الی ۵164900 ۱,۵۰۰
10۷ الی ۷.۲161400 ۳,۰۰۰
12۹.۵ الی ۹.۸161400 ۳,۰۰۰

قیمت میلگرد قزوین

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزحالتواحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
18_شاخه آجدارکیلوگرمقزوین - قزوین135400 ۲,۵۰۰
210_شاخه آجدارکیلوگرمقزوین - قزوین128400 ۵۰۰
312_شاخه آجدارکیلوگرمقزوین - قزوین128400 ۵۰۰
414_شاخه آجدارکیلوگرمقزوین - قزوینتماس بگیرید نامشخص
516_شاخه آجدارکیلوگرمقزوین - قزوینتماس بگیرید نامشخص
618_شاخه آجدارکیلوگرمقزوین - قزوینتماس بگیرید نامشخص
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
8_135400 ۲,۵۰۰
10_128400 ۵۰۰
12_128400 ۵۰۰
14_تماس بگیرید نامشخص
16_تماس بگیرید نامشخص
18_تماس بگیرید نامشخص

قیمت میلگرد قائم

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزحالتطول (m)واحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
11210.6شاخه آجدار12کیلوگرمقائم - شهرضا165900 ثابت
214_شاخه آجدار12کیلوگرمقائم - شهرضا163900 ثابت
31618.7شاخه آجدار12کیلوگرمقائم - شهرضا163900 ثابت
41823.7شاخه آجدار12کیلوگرمقائم - شهرضا163900 ثابت
52029.4شاخه آجدار12کیلوگرمقائم - شهرضا163900 ثابت
62235.5شاخه آجدار12کیلوگرمقائم - شهرضا163900 ثابت
72545.9شاخه آجدار12کیلوگرمقائم - شهرضا163900 ثابت
82857شاخه آجدار12کیلوگرمقائم - شهرضاتماس بگیرید نامشخص
93275شاخه آجدار12کیلوگرمقائم - شهرضاتماس بگیرید نامشخص
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1210.6165900 ثابت
14_163900 ثابت
1618.7163900 ثابت
1823.7163900 ثابت
2029.4163900 ثابت
2235.5163900 ثابت
2545.9163900 ثابت
2857تماس بگیرید نامشخص
3275تماس بگیرید نامشخص

قیمت میلگرد یزد (احرامیان)

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن (kg)آنالیزحالتواحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
181800کلاف آجدارکیلوگرمیزد (احرامیان) - یزدتماس بگیرید نامشخص
2101800کلاف آجدارکیلوگرمیزد (احرامیان) - یزدتماس بگیرید نامشخص
310_شاخه آجدارکیلوگرمیزد (احرامیان) - یزدتماس بگیرید نامشخص
41210.2شاخه آجدارکیلوگرمیزد (احرامیان) - یزدتماس بگیرید نامشخص
514_شاخه آجدارکیلوگرمیزد (احرامیان) - یزدتماس بگیرید نامشخص
61618.8شاخه آجدارکیلوگرمیزد (احرامیان) - یزدتماس بگیرید نامشخص
71823.9شاخه آجدارکیلوگرمیزد (احرامیان) - یزد163900 ۲,۵۰۰
82029.4شاخه آجدارکیلوگرمیزد (احرامیان) - یزد163900 ۲,۵۰۰
92235.4شاخه آجدارکیلوگرمیزد (احرامیان) - یزد163900 ۲,۵۰۰
102546شاخه آجدارکیلوگرمیزد (احرامیان) - یزد163900 ۲,۵۰۰
1128_شاخه آجدارکیلوگرمیزد (احرامیان) - یزد163900 ۲,۵۰۰
1230_شاخه آجدارکیلوگرمیزد (احرامیان) - یزدتماس بگیرید نامشخص
1332_شاخه آجدارکیلوگرمیزد (احرامیان) - یزدتماس بگیرید نامشخص
1436_شاخه آجدارکیلوگرمیزد (احرامیان) - یزدتماس بگیرید نامشخص
1540_شاخه آجدارکیلوگرمیزد (احرامیان) - یزدتماس بگیرید نامشخص
سایز (mm)وزن (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
81800تماس بگیرید نامشخص
101800تماس بگیرید نامشخص
10_تماس بگیرید نامشخص
1210.2تماس بگیرید نامشخص
14_تماس بگیرید نامشخص
1618.8تماس بگیرید نامشخص
1823.9163900 ۲,۵۰۰
2029.4163900 ۲,۵۰۰
2235.4163900 ۲,۵۰۰
2546163900 ۲,۵۰۰
28_163900 ۲,۵۰۰
30_تماس بگیرید نامشخص
32_تماس بگیرید نامشخص
36_تماس بگیرید نامشخص
40_تماس بگیرید نامشخص

قیمت میلگرد آذر فولاد امین

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزحالتطول (m)واحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
184.41شاخه آجدار12کیلوگرمآذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)172400 ثابت
210_شاخه آجدار12کیلوگرمآذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)170400 ثابت
3107شاخه آجدار12کیلوگرمآذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)172400 ثابت
41210.13شاخه آجدار12کیلوگرمآذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)170400 ثابت
51413.9شاخه آجدار12کیلوگرمآذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)167900 ثابت
61618.13شاخه آجدار12کیلوگرمآذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)167900 ثابت
71823شاخه آجدار12کیلوگرمآذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)167900 ثابت
82028.3شاخه آجدار12کیلوگرمآذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)تماس بگیرید نامشخص
92234.2شاخه آجدار12کیلوگرمآذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)167900 ثابت
102544.6شاخه آجدار12کیلوگرمآذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)167900 ثابت
112856شاخه آجدار12کیلوگرمآذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)167900 ثابت
123273.1شاخه آجدار12کیلوگرمآذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)167900 ثابت
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
84.41172400 ثابت
10_170400 ثابت
107172400 ثابت
1210.13170400 ثابت
1413.9167900 ثابت
1618.13167900 ثابت
1823167900 ثابت
2028.3تماس بگیرید نامشخص
2234.2167900 ثابت
2544.6167900 ثابت
2856167900 ثابت
3273.1167900 ثابت

قیمت میلگرد آریان فولاد

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزحالتطول (m)واحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
110۶ الی ۷شاخه آجدار12کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)166900ثابت
210۶ الی ۷شاخه آجدار12کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)168400ثابت
31210شاخه آجدار12کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)165900ثابت
41210شاخه آجدار12کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)168400ثابت
51414شاخه آجدار12کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)164900ثابت
616۱۸ الی ۱۹شاخه آجدار12کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)164900ثابت
718۲۳ الی ۲۴شاخه آجدار12کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)164900ثابت
820۲۸ الی ۲۹شاخه آجدار12کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)164900ثابت
922۳۴ الی ۳۵شاخه آجدار12کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)164900ثابت
102544شاخه آجدار12کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)164900ثابت
112855.5شاخه آجدار12کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
10۶ الی ۷166900ثابت
10۶ الی ۷168400ثابت
1210165900ثابت
1210168400ثابت
1414164900ثابت
16۱۸ الی ۱۹164900ثابت
18۲۳ الی ۲۴164900ثابت
20۲۸ الی ۲۹164900ثابت
22۳۴ الی ۳۵164900ثابت
2544164900ثابت
2855.5تماس بگیرید نامشخص

قیمت میلگرد خرمدشت

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
185خرمدشت - تاکستان (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
2107.4خرمدشت - تاکستان (قزوین)164900 ثابت
3107.4خرمدشت - تاکستان (قزوین)164900 ثابت
41210.5خرمدشت - تاکستان (قزوین)164900 ثابت
51210.5خرمدشت - تاکستان (قزوین)164900 ثابت
61414خرمدشت - تاکستان (قزوین)164900 ثابت
72029خرمدشت - تاکستان (قزوین)164900 ثابت
81618خرمدشت - تاکستان (قزوین)164900 ثابت
91823خرمدشت - تاکستان (قزوین)164900 ثابت
102234خرمدشت - تاکستان (قزوین)164900 ثابت
112545خرمدشت - تاکستان (قزوین)164900 ثابت
122857خرمدشت - تاکستان (قزوین)164900 ثابت
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
85تماس بگیرید نامشخص
107.4164900 ثابت
107.4164900 ثابت
1210.5164900 ثابت
1210.5164900 ثابت
1414164900 ثابت
2029164900 ثابت
1618164900 ثابت
1823164900 ثابت
2234164900 ثابت
2545164900 ثابت
2857164900 ثابت

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزطول (m)حالتواحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
184.212شاخه آجدارکیلوگرمآناهیتا گیلان - گیلان174900ثابت
2106.512شاخه آجدارکیلوگرمآناهیتا گیلان - گیلان172900ثابت
3129.812شاخه آجدارکیلوگرمآناهیتا گیلان - گیلان172900ثابت
41413.712شاخه آجدارکیلوگرمآناهیتا گیلان - گیلان168900ثابت
5161812شاخه آجدارکیلوگرمآناهیتا گیلان - گیلان168900ثابت
61822.712شاخه آجدارکیلوگرمآناهیتا گیلان - گیلان168900ثابت
7202812شاخه آجدارکیلوگرمآناهیتا گیلان - گیلان168900ثابت
8223412شاخه آجدارکیلوگرمآناهیتا گیلان - گیلان168900ثابت
92544.212شاخه آجدارکیلوگرمآناهیتا گیلان - گیلان168900ثابت
102855.512شاخه آجدارکیلوگرمآناهیتا گیلان - گیلان168900ثابت
11327112شاخه آجدارکیلوگرمآناهیتا گیلان - گیلان168900ثابت
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
84.2174900ثابت
106.5172900ثابت
129.8172900ثابت
1413.7168900ثابت
1618168900ثابت
1822.7168900ثابت
2028168900ثابت
2234168900ثابت
2544.2168900ثابت
2855.5168900ثابت
3271168900ثابت

قیمت میلگرد ارگ تبریز

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزحالتواحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
18_آجدارکیلوگرمارگ تبریز - تبریزتماس بگیرید نامشخص
210_شاخه آجدارکیلوگرمارگ تبریز - تبریزتماس بگیرید نامشخص
3107.5شاخه آجدارکیلوگرمارگ تبریز - تبریزتماس بگیرید نامشخص
41210.5شاخه آجدارکیلوگرمارگ تبریز - تبریزتماس بگیرید نامشخص
51414.5شاخه آجدارکیلوگرمارگ تبریز - تبریزتماس بگیرید نامشخص
618۲۳ الی ۲۳.۵شاخه آجدارکیلوگرمارگ تبریز - تبریز161900 ثابت
716۱۸ الی ۱۹شاخه آجدارکیلوگرمارگ تبریز - تبریز161900 ثابت
820۲۹ الی ۲۹.۵شاخه آجدارکیلوگرمارگ تبریز - تبریزتماس بگیرید نامشخص
922۳۵ الی ۳۵.۵شاخه آجدارکیلوگرمارگ تبریز - تبریز161900 ثابت
102549.5شاخه آجدارکیلوگرمارگ تبریز - تبریز161900 ثابت
1128_شاخه آجدارکیلوگرمارگ تبریز - تبریزتماس بگیرید نامشخص
1232_شاخه آجدارکیلوگرمارگ تبریز - تبریزتماس بگیرید نامشخص
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
8_تماس بگیرید نامشخص
10_تماس بگیرید نامشخص
107.5تماس بگیرید نامشخص
1210.5تماس بگیرید نامشخص
1414.5تماس بگیرید نامشخص
18۲۳ الی ۲۳.۵161900 ثابت
16۱۸ الی ۱۹161900 ثابت
20۲۹ الی ۲۹.۵تماس بگیرید نامشخص
22۳۵ الی ۳۵.۵161900 ثابت
2549.5161900 ثابت
28_تماس بگیرید نامشخص
32_تماس بگیرید نامشخص

قیمت میلگرد بافق یزد

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
18_بافق یزد - بافق (یزد)167400 ۲,۰۰۰
2107.39بافق یزد - بافق (یزد)162400 ۲,۰۰۰
31210.6بافق یزد - بافق (یزد)162400 ۲,۰۰۰
41414.4بافق یزد - بافق (یزد)156700 ۲,۰۰۰
51618.9بافق یزد - بافق (یزد)156700 ۲,۰۰۰
61824بافق یزد - بافق (یزد)155400 ۲,۰۰۰
72029.6بافق یزد - بافق (یزد)155400 ۲,۰۰۰
82232.1بافق یزد - بافق (یزد)155400 ۲,۰۰۰
925_بافق یزد - بافق (یزد)155400 ۲,۰۰۰
102857.6بافق یزد - بافق (یزد)155400 ۲,۰۰۰
113275.4بافق یزد - بافق (یزد)155400 ۲,۰۰۰
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
8_167400 ۲,۰۰۰
107.39162400 ۲,۰۰۰
1210.6162400 ۲,۰۰۰
1414.4156700 ۲,۰۰۰
1618.9156700 ۲,۰۰۰
1824155400 ۲,۰۰۰
2029.6155400 ۲,۰۰۰
2232.1155400 ۲,۰۰۰
25_155400 ۲,۰۰۰
2857.6155400 ۲,۰۰۰
3275.4155400 ۲,۰۰۰

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزحالتطول (m)واحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1107.5شاخه آجدار12کیلوگرمصبا فولاد زاگرس - شهرکردتماس بگیرید نامشخص
21211شاخه آجدار12کیلوگرمصبا فولاد زاگرس - شهرکردتماس بگیرید نامشخص
31415شاخه آجدار12کیلوگرمصبا فولاد زاگرس - شهرکرد168200 ثابت
41618.5شاخه آجدار12کیلوگرمصبا فولاد زاگرس - شهرکرد168200 ثابت
51823.5شاخه آجدار12کیلوگرمصبا فولاد زاگرس - شهرکرد168200 ثابت
62029شاخه آجدار12کیلوگرمصبا فولاد زاگرس - شهرکرد168200 ثابت
72235.5شاخه آجدار12کیلوگرمصبا فولاد زاگرس - شهرکرد168200 ثابت
82545.5شاخه آجدار12کیلوگرمصبا فولاد زاگرس - شهرکرد168200 ثابت
92858.5شاخه آجدار12کیلوگرمصبا فولاد زاگرس - شهرکردتماس بگیرید نامشخص
103273شاخه آجدار12کیلوگرمصبا فولاد زاگرس - شهرکردتماس بگیرید نامشخص
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
107.5تماس بگیرید نامشخص
1211تماس بگیرید نامشخص
1415168200 ثابت
1618.5168200 ثابت
1823.5168200 ثابت
2029168200 ثابت
2235.5168200 ثابت
2545.5168200 ثابت
2858.5تماس بگیرید نامشخص
3273تماس بگیرید نامشخص