قیمت ناودانی فولاد اشتهارد (فولاد فرقان)

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز ناودانیوزن (kg)طول شاخه (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
16-6کیلوگرمالبرز - فولاد فرقانتماس بگیریدنامشخص
210استاندارد6کیلوگرمالبرز - فولاد فرقانتماس بگیریدنامشخص
310استاندارد12کیلوگرمالبرز - فولاد فرقانتماس بگیریدنامشخص
410سبک6کیلوگرمالبرز - فولاد فرقانتماس بگیریدنامشخص
510سبک12کیلوگرمالبرز - فولاد فرقانتماس بگیریدنامشخص
612-6کیلوگرمالبرز - فولاد فرقانتماس بگیریدنامشخص
712-12کیلوگرمالبرز - فولاد فرقانتماس بگیریدنامشخص
814استاندارد6کیلوگرمالبرز - فولاد فرقان146900500
914استاندارد12کیلوگرمالبرز - فولاد فرقان146900500
1014سبک6کیلوگرمالبرز - فولاد فرقان146900500
1114سبک12کیلوگرمالبرز - فولاد فرقان146900500
سایز ناودانیوزن (kg)محل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
6-البرز - فولاد فرقانتماس بگیریدنامشخص
10استانداردالبرز - فولاد فرقانتماس بگیریدنامشخص
10استانداردالبرز - فولاد فرقانتماس بگیریدنامشخص
10سبکالبرز - فولاد فرقانتماس بگیریدنامشخص
10سبکالبرز - فولاد فرقانتماس بگیریدنامشخص
12-البرز - فولاد فرقانتماس بگیریدنامشخص
12-البرز - فولاد فرقانتماس بگیریدنامشخص
14استانداردالبرز - فولاد فرقان146900500
14استانداردالبرز - فولاد فرقان146900500
14سبکالبرز - فولاد فرقان146900500
14سبکالبرز - فولاد فرقان146900500

قیمت نبشی فولاد اشتهارد (فولاد فرقان)

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1886کیلوگرمالبرز - فولاد فرقان1399004500
2876کیلوگرمالبرز - فولاد فرقان1404004500
38812کیلوگرمالبرز - فولاد فرقان1429003500
410106کیلوگرمالبرز - فولاد فرقان1399004500
510106کیلوگرمسمنان - مگا استیل1407004500
610106کیلوگرمالبرز - فولاد فرقان1394004000
71096کیلوگرمالبرز - فولاد فرقان1409004500
81086کیلوگرمالبرز - فولاد فرقانتماس بگیریدنامشخص
91076کیلوگرمالبرز - فولاد فرقان1489003000
10101012کیلوگرمالبرز - فولاد فرقان1429003500
سایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
8861399004500
8761404004500
88121429003500
101061399004500
101061407004500
101061394004000
10961409004500
1086تماس بگیریدنامشخص
10761489003000
1010121429003500

قیمت نبشی فولاد جاوید بناب

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز نبشی(cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1436بناب - فولاد جاوید بنابکیلوگرمتماس بگیریدنامشخص
2446بناب - فولاد جاوید بنابکیلوگرمتماس بگیریدنامشخص
3536بناب - فولاد جاوید بنابکیلوگرمتماس بگیریدنامشخص
4546بناب - فولاد جاوید بنابکیلوگرمتماس بگیریدنامشخص
5556بناب - فولاد جاوید بنابکیلوگرمتماس بگیریدنامشخص
6636بناب - فولاد جاوید بنابکیلوگرمتماس بگیریدنامشخص
7646بناب - فولاد جاوید بنابکیلوگرمتماس بگیریدنامشخص
8656بناب - فولاد جاوید بنابکیلوگرمتماس بگیریدنامشخص
سایز نبشی(cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
436تماس بگیریدنامشخص
446تماس بگیریدنامشخص
536تماس بگیریدنامشخص
546تماس بگیریدنامشخص
556تماس بگیریدنامشخص
636تماس بگیریدنامشخص
646تماس بگیریدنامشخص
656تماس بگیریدنامشخص

قیمت نبشی آریان فولاد

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1201612کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)189900ثابت
2202012کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)189900ثابت
342.56کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
4436کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)146400ثابت
5446کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)144400ثابت
6546کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)144400ثابت
7556کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)144400ثابت
8656کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)144400ثابت
9666کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)144400ثابت
10756کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)143400ثابت
11766کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
12776کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)144400ثابت
13866کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
148612کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
15886کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)144400ثابت
168812کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
179612کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)151400ثابت
189712کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)151400ثابت
199812کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)150400ثابت
209912کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)150400ثابت
211066کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
221086کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
2310106کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)145400ثابت
2410612کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
2510812کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)150400ثابت
26101012کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)142900ثابت
2711812کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
28111012کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
2912126کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)145400ثابت
3012106کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
31121012کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
32121212کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
3313106کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
34131012کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)160900ثابت
35141212کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)170900ثابت
36141412کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)168900ثابت
37151212کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)170900ثابت
38151512کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)168900ثابت
3915156کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
40161212کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
41161812کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
4216166کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
43161412کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
44181512کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
4518166کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
46181812کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)189900ثابت
سایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
201612189900ثابت
202012189900ثابت
42.56تماس بگیریدنامشخص
436146400ثابت
446144400ثابت
546144400ثابت
556144400ثابت
656144400ثابت
666144400ثابت
756143400ثابت
766تماس بگیریدنامشخص
776144400ثابت
866تماس بگیریدنامشخص
8612تماس بگیریدنامشخص
886144400ثابت
8812تماس بگیریدنامشخص
9612151400ثابت
9712151400ثابت
9812150400ثابت
9912150400ثابت
1066تماس بگیریدنامشخص
1086تماس بگیریدنامشخص
10106145400ثابت
10612تماس بگیریدنامشخص
10812150400ثابت
101012142900ثابت
11812تماس بگیریدنامشخص
111012تماس بگیریدنامشخص
12126145400ثابت
12106تماس بگیریدنامشخص
121012تماس بگیریدنامشخص
121212تماس بگیریدنامشخص
13106تماس بگیریدنامشخص
131012160900ثابت
141212170900ثابت
141412168900ثابت
151212170900ثابت
151512168900ثابت
15156تماس بگیریدنامشخص
161212تماس بگیریدنامشخص
161812تماس بگیریدنامشخص
16166تماس بگیریدنامشخص
161412تماس بگیریدنامشخص
181512تماس بگیریدنامشخص
18166تماس بگیریدنامشخص
181812189900ثابت